Yhteisötaide & Pedagogiikka

Olen työskennellyt vuodesta 2008 soveltavan taiteen kentällä ryhmänohjaajana, pedagogina ja taiteellisten prosessien fasilitoijana. Taidemuotoina olen hyödyntänyt oman taiteellisen osaamiseni mukaisesti erityisesti teatteria ja musiikkia. Punainen lanka työskentelyssäni on ollut taiteen äärellä oleminen ja sen soveltaminen yhteisön tai käsillä olevan prosessin tarpeisiin. Lisäksi tärkeää on ollut toiminnallisuus, itse kokeminen ja tekeminen. Varsinainen oppiminen ja opettaminen on tapahtunut ns. sivutuotteena, sen mukaan, mitä prosessi on eteen tuonut.

Usein kyseessä on ollut esittävää taidetta hyödyntävä kokonaisuus tietyssä yhteisössä (esim. kylä, ryhmäkoti, koululuokka, työyhteisö jne.). Produktio on voinut tähdätä taiteelliseen lopputulokseen, vaikkapa esitykseen, installaatioon tai äänitteeseen. Joissakin tapauksissa keskiössä on ollut ryhmäprosessi, jossa taide on toiminut esim. vuorovaikutuksen, muutostilanteen tai itsetuntemuksen kehittymisen välineenä. Ryhmässä oppiminen ja toimiminen tuovat aina mukanaan kasvua, joka liittyy vuorovaikutukseen, oman itsen hahmottamiseen osana laajempaa yhteisöä. 

Olen työskennellyt hyvin erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa, kirjaimellisesti vauvoista vaareihin. Myös erityisryhmien taidetyöskentelystä minulla on jonkin verran kokemusta, erityisesti muistisairaiden parissa.

Vuosien varrella olen ollut työsuhteessa tai tehnyt yhteistyötä yhteisötaiteilijana ja pedagogina mm. seuraavien tahojen kanssa:

Saarenkylän vanhustekotiyhdistys, Lapin taiteilijaseura, Musiikkikoulu Jamkids, Vantaan musiikkiopisto, Kulttuurikeskus PiiPoo, Aalto Yliopisto, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Lahden Ympäristöneuvonta, Spring House Oy, Ohjaustoiminnan artenomit OTA ry, Omaiset mielenterveystyön tukena ry, Mustarinda ry, Suolijärven kyläyhdistys, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, Helsingin työväenopisto.