Helena

Olen monipuolinen teatteriopettaja, musiikkipedagogi ja teatteriklovni. Työskentelen mielelläni aihe- ja yhteisölähtöisesti. Olen kiinnostunut poikkitaiteellisuudesta, moniammatillisuudesta sekä taiteen ilmenemisestä ja ilmentämisestä yllättävissä ympäristöissä.

Toimin freelancerina taidekasvatuksen, soveltavan taiteen ja teatteriklovnerian parissa. Taiteellinen kotipesäni sijaitsee Teatteri Metamorfoosissa, joka on naamioteatteriin ja klovneriaan keskittynyt ammattilaisista koostuva ensemble.

Koulutukseltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja musiikkipedagogi (AMK). Lisäksi olen opiskellut klovneriaa, naamioteatteria ja naamionrakennusta Helikos-teatterikoulussa Firenzessä Giovanni Fusetin johdolla. Parhaillaan suoritan maisteriopintoja Teatterikorkeakoulussa teatteriopettajan koulutusohjelmassa sekä kulttuurialan ylempää AMK-tutkintoa Turun Taideakatemian kulttuurihyvinvoinnin koulutusohjelmassa.