Helena

Olen helsinkiläinen taiteen soveltaja, klovni ja pedagogi. Työskentelen mielelläni aihe- ja yhteisölähtöisesti. Taiteen lajeista läheisimpiä minulle ovat esittävät taiteet sekä musiikki. Olen kiinnostunut kaikenlaisista rajapinnoista, poikkitaiteellisuudesta, moniammatillisuudesta sekä taiteen ilmenemisestä ja ilmentämisestä yllättävissä ympäristöissä.

Työskentelen freelancerina yhteisötaiteen, taidekasvatuksen ja teatteriklovnerian parissa. Toimin myös Teatteri Metamorfoosissa, joka on naamioteatteriin ja klovneriaan keskittynyt ammattilaisista koostuva ensemble.

Improvisointi sekä voimallinen läsnäolo kulloisessakin hetkessä luovat pohjan työskentelylleni. Teatterityöni nojaa vahvasti eurooppalaisen liikelähtöisen teatterin perinteeseen. Sovellan työssäni erityisesti Jacques Lecoq-pedagogiikan lähtökohtia. Muusikkona pääinstrumenttejani ovat laulu ja piano. Soittelen kuitenkin tarpeen mukaan muitakin soittimia, mm. kannelta, selloa ja percussioita. Hyödynnän työssäni myös Peter Hess -metodin mukaisia äänimaljoja.

Koulutukseltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Olen jatko-opiskellut klovneriaa, naamioteatteria ja naamionrakennusta Helikos-teatterikoulussa Firenzessä Giovanni Fusetin johdolla. Parhaillaan myös laajennan ammatillista osaamistani opiskellen musiikkipedagogin tutkintoa Metropolia AMK:ssa.