Helena

Olen helsinkiläinen taiteen soveltaja, klovni ja pedagogi. Työskentelen mielelläni aihe- ja yhteisölähtöisesti. Taiteen lajeista läheisimpiä minulle ovat esittävät taiteet sekä musiikki. Olen kiinnostunut kaikenlaisista rajapinnoista, poikkitaiteellisuudesta, moniammatillisuudesta sekä taiteen ilmenemisestä ja ilmentämisestä yllättävissä ympäristöissä.

Tällä hetkellä työskentelen yhteisötaiteilijana ja kulttuurialan asiantuntijana Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen Kulttuuria minulle -hankkeessa. Sen tavoitteena on vahvistaa kotona asuvien muistisairaiden ja heidän läheistensä osallisuutta ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. Hanke on osa STEA:n Elämänote -avustusohjelmaa.

Lisäksi toimin freelancerina yhteisötaiteen, taidekasvatuksen ja teatteriklovnerian parissa. Taiteellinen kotipesäni sijaitsee Teatteri Metamorfoosissa, joka on naamioteatteriin ja klovneriaan keskittynyt ammattilaisista koostuva ensemble.

Koulutukseltani olen teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja musiikkipedagogi (AMK). Lisäksi olen opiskellut klovneriaa, naamioteatteria ja naamionrakennusta Helikos-teatterikoulussa Firenzessä Giovanni Fusetin johdolla.